Δυνατότητες Ενιαίας Κοινωνικής Απελευθερωτικής Δράσης (ΕΚΑΔ).

 1. Λειτουργεί η Δημοκρατία στην σημερινή Ελλάδα;
 2. Λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
 3. Είναι η ύπαρξη της Τρόικας συμβατή με τους δημοκρατικούς θεσμούς;
 4. Αν όχι, έχουμε κατάλυση του Συντάγματος;
 5. Δικαιούμαστε να κάνουμε άμεσα χρήση του άρθρου 120 του Συντάγματος και πώς μπορεί να εκδηλωθεί συλλογικά η επιταγή του «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
 6. Μέσα αντίστασης, από κοινού, των Ελλήνων ενάντια στην κατάλυση του Συντάγματος.
 7. Μπορεί το Δημοβούλιο Πολιτών (www.dimovoulio.gr), μετά από τρία χρόνια εθιμοτυπικής λειτουργίας του, να θεωρηθεί ότι εκφράζει μια μορφή λαϊκής κυριαρχίας στην Ελλάδα;
 8. Αν ναι, το Εθιμικό Δίκαιο, με βάση το οποίο λειτουργεί το Δημοβούλιο Πολιτών, υπερτερεί, είναι ίσο ή υποδεέστερο από τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων;
 9. Εκτός από το Δημοβούλιο Πολιτών και την Βουλή των Ελλήνων ποιος άλλος Εθιμικός ή Συνταγματικός θεσμός υπάρχει που να μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας και της συνταγματική αρχής, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους;
 10. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η λαϊκή κυριαρχία ασκείται και σε τοπικό επίπεδο ανεξάρτητα από το εθνικό;
 11. Αν ναι, μπορεί κάθε βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια ή και Κοινότητα) να θεωρηθεί ότι ασκεί αυτοτελή λαϊκή κυριαρχία, πέρα και υπεράνω της Εθνικής Κυριαρχίας για τοπικού ενδιαφέροντος θέματα που γίνονται τυπικά και τοπικά Δημοψηφίσματα ή και της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Συνθηκών, Μνημονίων με βάση την αρχή της επικουρικότητας;
 12. Μπορεί το Αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους, όπως προκύπτει από τις Διεθνείς Συνθήκες που σέβονται και αναγνωρίζουν τις υπεραίωνες εθιμικές του λειτουργίες, να αξιοποιηθεί ως πρότυπο για να διεκδικηθούν ανάλογα Αυτοδιοικητικά πρότυπα Εθιμικού Δικαίου στις υπόλοιπες πόλεις-νομούς ή Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας; (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ)
 13. Μπορεί τοπικές πρωτοβουλίες ενεργών Δημοτών, χωρίς αναφορές σε πολιτικά κόμματα, να συγκροτήσουν Σώματα Ενεργών Δημοτών (ΣΕΔ) σε κάθε Δήμο της χώρας, που θα παρακινήσουν, με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας, στον Δήμο τους την λειτουργία Τοπικών Δημοβουλίων, Συγχρόνων Εκκλησιών του Δήμου, που θα δύνανται να αφαιρούν αρμοδιότητες με Δημοψηφίσματα τοπικά από το κεντρικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκώντας τυπική κυριαρχία για όλα τα θέματα εκτός Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας, που θα είναι και τα μόνα που θα παραμείνουν στην αποκλειστική άσκηση εξουσίας του κεντρικού Ελληνικού κράτους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ.ΚΟΚΚΑΣ)
 14. Μπορεί να νοηθεί και να εφαρμοστεί ένα εναλλακτικό μοντέλο φορολόγησης του λαού σε κάθε Δήμο, Πόλη ή Νομό του Ελληνικού κράτους με βάση ρυθμίσεις που θα αποφασίζουν τα Τοπικά Δημοβούλια, οι σύγχρονες Εκκλησίες του Δήμου και θα αποδίδουν από τους φόρους αυτούς μόνο ότι αποδεδειγμένα χρειάζεται το Ελληνικό κράτος για δαπάνες Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας και συντονιστικών εθνικών αναγκών της γενικής κυβέρνησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Μ.ΔΕΛΙΒΑΝΗ)
 15. Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο πραγματικής Αυτοδιοίκησης των Ελλήνων που θα λειτουργεί με τοπικές αποφάσεις και τοπικά ή εθνικά δημοψηφίσματα, που εκφράζουν το όλον των Ελλήνων, τοπικό ή εθνικό, να υποκαταστήσει την λειτουργία του αντιπροσωπευτικού συστήματος μέσω πολιτικών κομμάτων;
 16. Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης να ενώσει μεγάλες πλειοψηφίες του ελληνικού λαού, πέρα από κομματικούς μηχανισμούς και άλλα κομματιάσματα της ελληνικής κοινωνίας;
 17. Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο έμπρακτης περιφερειακής λειτουργίας των Τοπικών Δημοβουλίων – συγχρόνων Εκκλησιών του Δήμου να δώσει ένα όραμα Δημοκρατικής Συσπείρωσης των Ελλήνων σε έναν κοινό αγώνα διεξόδου από την οικονομική κρίση;
 18. Μπορεί να διεκδικήσουμε, ενόψει της ειδικής κατάστασης που βρίσκεται η Ελλάδα με τα τεράστια υπαρκτά ή ανύπαρκτα χρέη, έναν ειδικό ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα του μοντέλου αυτού πιλοτικής εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Και αυτή η χρηματοδότηση από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αποτελέσει την αρχή για την ανάπτυξη και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε οικονομική κρίση;
 19. Η υιοθέτηση ενός μοντέλου κράτους των Σύγχρονων Εκκλησιών του Δήμου (ΣΕΔοκρατία) τι είδους Σύνταγμα απαιτεί για την λειτουργία της ελληνικής πολιτείας; Και αν αυτό μπορεί να προκύψει από Συνταγματική Αναθεώρηση του υπάρχοντος Συντάγματος ή απαιτείται Συντακτική Εθνοσυνέλευση για την δημιουργία και λειτουργία μιας άλλης πραγματικής δημοκρατικής Ελλάδας; (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
 20. Μέχρι να προκύψει ένα τέτοιο Σύνταγμα εφαρμοσμένης λειτουργίας του κράτους των σύγχρονων εκκλησιών του Δήμου, μπορεί μεταβατικά να λειτουργούμε εναλλακτικά και παράλληλα τους θεσμούς αυτούς; Και ποιας μορφής πολιτικός οργανισμός όλων των Ελλήνων πολιτών πρέπει να υπάρξει για να στηρίζει και εφαρμόσει στην πράξη την λειτουργία αυτών των θεσμών παράλληλα και ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες χρεωκοπημένες δομές της Κοινοβουλευτικής δήθεν Δημοκρατίας;

Για μια Ελληνική Γ.Ρ.Ο.Θ.Ι.Α.

(Γενική Ριζοσπαστική Οραματική Θεσμική Ιδεολογική Ανανέωση)!

 s120s-logo

Τα Κλεισθένεια ως θεσμός ξεκίνησαν και ωρίμασαν με πρωτοβουλία και οργάνωση από το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Ο ανεξάρτητος φορέας του Δημοβουλίου Πολιτών αναλαμβάνει από φέτος να συνεχίζει ανελλιπώς τη διοργάνωσή τους διευρύνοντας την ισότιμη συμμετοχή πολλών κινημάτων, συλλογικοτήτων ή και ενεργών πολιτών, ώστε η φωνή του να συσπειρώσει όλους τους συνέλληνες.

Τα Κλεισθένεια λοιπόν, συνεχίζουν την ήδη εξαετή παράδοση ετησίων γιορτών για αμεσοδημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που πρόδρομός τους υπήρξε το 2006 η σύγχρονη εκκλησία του Δήμου Ροδίων και μετά την ανακήρυξη από τον ΟΗΕ το 2008 της 15ης Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας, ανελλιπώς το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας τα συνδιοργανώνει από 15 Σεπτεμβρίου, με διαφορετικό θέμα κάθε φορά και με διάφορες συλλογικότητες ή ενεργούς πολίτες.

Μέχρι φέτος που το θέμα των Στ΄ Κλεισθενείων αναφέρθηκε ήδη, αξιοποιήθηκαν οι γιορτές των Κλεισθενείων για διαβούλευση και ψηφίσματα στα εξής θέματα:

Α) Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη (2009)
Β) Άμεση Δημοκρατία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2010)
Γ) Συσπείρωση για την Δημοκρατία με ένωση των κινημάτων των πλατειών (2011)
Δ) Συντακτική Εθνοσυνέλευση και άλλο Σύνταγμα για την Ελλάδα (Ναύπλιο 2012)
Ε) Αρχές Αλληλέγγυας Οικονομίας σε ένα Κοινωνικό Κράτος Άμεσης Δημοκρατίας (2013)

Οι Εκπομπές μας ΕΡΤOPEN

"Εθνοσυνέλευση Τώρα"

"Για μια εναλλακτική ζωή"

Αρχείο Εκπομπών

Πατήστε ΕΔΩ!

Αρχείο