proto-diethnes-synedrio-patra-191116

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου “Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα” ΕΔΩ

Ολόκληρη η διάλεξη του δικηγόρου της ΕΡΤ Α.Ε. Γιώργου Λ. Κόκκα, συντονιστή του Δημοβουλίου Πολιτών στο στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημοκρατίας στις 19.11.2016:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη ιστορία έχει πλέον αποδείξει ότι η αντιπροσώπευση των πολιτών από πολιτικούς είναι σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένη. Το μορφωτικό επίπεδο ευρέων στρωμάτων πληθυσμού σε όλες τις χώρες του Δυτικού τουλάχιστον κόσμου και οι σύγχρονες τεχνολογίες με τις δυνατότητες πολλαπλών εναλλακτικών πληροφορήσεων των πολιτών και κυρίως η χρήση της πληροφορικής επιστήμης δημιουργεί πλέον τις δυνατότητες να διαβουλεύονται οι πολίτες ανεξάρτητα από τους διαμεσολαβητές που υποτίθεται ότι τους αντιπροσωπεύουν με μια εν λευκώ εξουσιοδότηση που δίνεται με ένα σταυρό προτίμησης σε όσους υποψηφίους κομμάτων αποδέχονται να συμπεριληφθούν σε συνήθως ελεγχόμενες λίστες υποψηφίων βουλευτών κατά τρόπο που προσβάλλει την πραγματική Δημοκρατική έκφραση. Εξάλλου είναι φανερό ότι η υποτιθέμενη λαϊκή εντολή που δίνεται προεκλογικά στα πολιτικά κόμματα και στους βουλευτές που εκλέγονται, δηλαδή το όποιο κοινωνικό συμβόλαιο γίνεται μεταξύ ψηφοφόρων και βουλευτών, ακυρώνεται συχνά στην πράξη και οι βουλευτές σπάνια λειτουργούν κατά συνείδηση, αλλά συνήθως ψηφίζουν συντεταγμένοι σε διατεταγμένη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν πάρει από τον αρχηγό και το πολιτικό του γραφείο. Ταυτόχρονα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, επικρατεί η διαφθορά και η έλλειψη πραγματικού κοινωνικού ελέγχου των πάντων, που αποδεικνύεται ότι χρειάζονται αυτόν τον έλεγχο για να λειτουργούν ορθά, χρηστά και θεμιτά.

Πολλές από αυτές τις ανάγκες ήλθε να καλύψει το λεγόμενο «Δημοβούλιο Πολιτών» που δημιουργήθηκε την 11.11.11 στην Πνύκα και έκτοτε προσπαθεί να είναι η ανεξάρτητη έκφραση της Κοινωνίας των Ελλήνων Πολιτών. Έχει σαν στόχο την αναζήτηση και δημιουργία ενός ρεαλιστικού οράματος για τη σύγχρονη Ελλάδα και μιας αληθινά δημοκρατικής διεξόδου από την κρίση, βασισμένης στις αρχές αφενός του Παγκόσμιου και αφετέρου του Ελληνικού Κινήματος της Άμεσης Δημοκρατίας (www.dimopolis.gr & www.world-wide-democracy.net ).

Στη διάλεξη παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για το τι εκφράζουν οι φορείς αυτοί.

Το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των Πολιτών στη λήψη όλων των αποφάσεων που τους αφορούν, χωρίς τους περιορισμούς των κομματοκρατούμενων εκλογικών διαδικασιών και κατοχυρώνοντας την αυτοδίκαιη συμμετοχή τους στα ΚΟΙΝΑ, χωρίς αποκλεισμούς. Με πρωτοποριακές τεχνικές της δημοκρατικής διαδικασίας για τη σύντομη και άρτια έκδοση ψηφισμάτων, δια ζώσης και ηλεκτρονικά, οι συμμετέχοντες στο Δημοβούλιο απ’ αρχής της λειτουργίας του ξεκίνησαν και αποδεικνύουν συνεχώς ότι μπορούν να ασκήσουν κοινωνικό έλεγχο στα κακώς κείμενα της ελληνικής δημόσιας ζωής, να προτείνουν εποικοδομητικές λύσεις και νομοθετικές προτάσεις προς τη Βουλή, να εισηγούνται δημοψηφίσματα προς τον ελληνικό λαό, και, τέλος, να οργανώνουν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο το ίδιο το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ και την ελληνική κοινότητα των ενεργών πολιτών, διεκδικώντας πλέον ουσιαστικό ρόλο στη νέα Συνταγματική Τάξη της χώρας μας, που εξαρχής θέσαμε ως κυρίαρχο στόχο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Στόχος του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η λειτουργία του ως μιας σύγχρονης Βουλής των 500, που θα εισηγείται στον Ελληνικό Λαό (τη «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου») προτεινόμενα Δημοψηφίσματα όπως προκύπτουν από τη στελέχωση 5 Τμημάτων του, απαρτιζομένων από 100 πολίτες το καθένα, στα οποία σας καλούμε να συμμετέχετε ανάλογα με τις δυνατότητές σας, ως εξής:

 1. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών από Εθελοντικές Οργανώσεις ή
 2. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών από Επιστημονικές Οργανώσεις ή
 3. Στην 100άδα των Τοπικών Δημοβουλευτών της Περιφέρειας ή
 4. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών Ομογενών και Φιλελλήνων ή
 5. Στην 100άδα των Κληρωτών Πολιτών – Αριστίνδην Δημοβουλευτών

Κοινή Συνεδρίαση γίνεται μια φορά κάθε μήνα. Στο ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, λειτούργησαν κατά καιρούς σε εβδομαδιαία βάση έξι θεματικές Ομάδες Εργασίας, όπως καθορίστηκαν σε μια διημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 23-24 Μαρτίου 2013 με τίτλο «Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας – Νέο Σύνταγμα» που μετεξελίχθηκε σε «Διαρκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας – Νέο Σύνταγμα», όπως επίσημα ανακηρύχθηκε στην Πνύκα την 25η Μαρτίου 2013 με αντικείμενο:

 1. Πρόνοια – Αλληλεγγύη – Παιδεία
 2. Κοινωνικό Έλεγχο – Δικαιοσύνη
 3. Περιφερειακή – Οικολογική Ανάπτυξη
 4. Εξωτερική Πολιτική – Απόδημος Ελληνισμός
 5. Άμυνα – Ασφάλεια
 6. Γενικές Συνταγματικές Αρχές για ένα Νέο Σύνταγμα

Το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ συνέβαλε καθοριστικά για τη δημιουργία της «Ν.Ελ.Σ.Ε» (Νέας Ελληνικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης), καθώς και της «Δι.Εθ.Ελ.» (ΔΙαρκής ΕΘνοσυνέλευση Ελληνισμού) την 7η Μαϊου 2016, κατόπιν 7 δημόσιων προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων.

Στη διάλεξη Παρατίθενται στοιχεία για τους φορείς αυτούς.

Το Δημοβούλιο Πολιτών προσπαθεί να λειτουργεί με διαρκή ροή του συντονισμού του ανά μήνα από διαφορετικές Οργανώσεις κάθε φορά, που επιλέγονται από το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ τιμής ένεκεν, εξαιτίας των σημαντικών πρωτοβουλιών και ακτιβιστικών δράσεων που αναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο μήνα ανάληψης της ευθύνης, ως ΗΝΙΟΧΟΙ του γενικότερου απελευθερωτικού Κινήματος των Ελλήνων Πολιτών, που αναζητούν μια άλλη γνήσια και πραγματικά ποιοτικά αναπτυσσόμενη και δημοκρατική Ελλάδα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τόσο τα τμήματα των Δημοβουλευτών, όσο και οι θεματικές Ομάδες εργασίας τους αποτελούν τις κεραίες του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ προς την Κοινωνία και έχουν στόχο εισηγήσεις και προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς της αρμοδιότητας τους, την αποκρυστάλλωση των βασικών αρχών ενός Νέου Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών, το «ΕΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΝ» με την πρόταση και έκδοση Ψηφισμάτων για μελλοντικά Δημοψηφίσματα του Ελληνικού Λαού, τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με άλλες ομοειδείς οργανώσεις, που ψηφίστηκε ομόφωνα να λειτουργεί ως Διαρκής Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας μέχρι την συγκρότηση της «Ν.Ελ.Σ.Ε» του Ελληνικού Λαού (www.s120s.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Δημοβούλιο Πολιτών έχει προτείνει σε εκδήλωσή του της 12ης Ιουνίου 2012 τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Πολιτών (European Citizen’s Initiatives, κατ’ άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισσαβόνας) Ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Πολιτών που το Δημοβούλιο Πολιτών έχει προτείνει είναι:

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη δύναται να προβεί σε τροποποίηση ή αντικατάσταση των Συνθηκών της, εάν δεν έχουν εξοφληθεί πρώτιστα οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και αποζημιώσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Εναρμονιζόμενη με την αρχή της καλής πίστεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει τον όρο ένωση, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών που την απαρτίζουν)
 2. Οι πολιτιστικοί θησαυροί των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανέλθουν στους φυσικούς χώρους από τους οποίους προέρχονται και να αναγνωρισθεί το δικαίωμα του κάθε μνημείου στην πλήρη δημόσια εμφάνιση και αυτοτέλειά του. (Τα μνημεία αποτελούν κιβωτούς του πολιτισμού της ανθρωπότητας και είναι σκόπιμο να τεθούν υπό ειδικό Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας)
 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος και την πίστη σε όλα τα κρατικά ομόλογα των κρατών – μελών της, αποκαθιστώντας τους δικαιούχους στο ακέραιο της ονομαστικής τους αξίας, με επιβάρυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για όλους τους Ευρωπαϊκούς Πολίτες που για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος χάνουν με «haircut» (κούρεμα) μέρος της αξίας του τίτλου τους.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ (ΚΑΤΩ) ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΕΟ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ήδη με τα συμπεράσματα των εργασιών της «Ν.Ελ.Σ.Ε» προτείνεται το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ να αποτελέσει ένα Νέο Συνταγματικό Θεσμό κοινωνικού ελέγχου, που θα λειτουργεί εντός των πλαισίου του νέου ή του αναθεωρημένου Ελληνικού Συντάγματος και όπως συμβαίνει στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη θα επικυρώνει και θα φιλτράρει το νομοθετικό κυρίως έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή των πολιτικών κομμάτων.

Προτείνονται συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις που θα κατοχυρώνουν αυτόν το θεσμικό ρόλο του Δημοβουλίου Πολιτών, το οποίο επάξια τον διεκδικεί μετά από 5 χρόνια συνεχούς παραγωγικής λειτουργίας του, κατά τρόπο μάλιστα που μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργήσει ένα συνταγματικό έθιμο στη χώρα μας για την λειτουργία του και δίκαια διεκδικεί την νομιμοποίησή του. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση και να συμμετάσχετε όλοι όσοι επιθυμείτε, οι δραστήριοι και οι συνειδητοποιημένοι συμπολίτες μας που θα μας συστήσετε, στη στελέχωση και λειτουργία του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συμμετέχει κανείς στο Δημοβούλιο Πολιτών και παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όσοι επιθυμείτε να προσκαλείστε και να συμμετέχετε ενεργά.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φίλε συνέλληνα συμπολίτη μας,

Επειδή δεν πρέπει να ανέχεσαι κι εσύ όπως κι εμείς πια τα ψέματα, την κοροϊδία, την αναλγησία μιας στείρας και αδιέξοδης πολιτικής και ενός πολιτικού συστήματος που βασίζεται ακόμη και σήμερα στο πελατειακό σύστημα, στην αδιαφάνεια, στη σύμπραξη με ανάξιους και ιδιοτελείς εταίρους εντός κι εκτός Ελλάδας. Ένα σύστημα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάντια και την διεθνή διαπόμπευση της χώρας μας και των πολιτών της.

Επειδή δεν πρέπει οι συμπολίτες μας που οδηγούνται στον θάνατο και την αυτοκτονία, οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας να πολλαπλασιάζονται με ραγδαίο ρυθμό.

Επειδή έχουν στερήσει απ’ τη νέα γενιά το όνειρο και το όραμα, πρέπει να βάλουμε επί τέλους ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο, γι αυτό…

ΖΗΤΑΜΕ

Τη δική σου ΒΟΗΘΕΙΑ και ΣΥΝΔΡΟΜΗ, όσο μικρή κι αν θεωρείς ότι είναι, για να αντιστρέψουμε την καταστροφική πορεία της ΕΛΛΑΔΑΣ και να αναδείξουμε όλα τα θετικά της στοιχεία και τους αξιόλογους πολίτες της.

Μπορείς να συμμετέχεις συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συμμετοχής.

Επειδή
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Επειδή
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!

Παρακολουθείστε ολόκληρη τη διάλεξη μαγνητοσκοπημένη:

Οι Εκπομπές μας ΕΡΤOPEN

"Εθνοσυνέλευση Τώρα"

"Για μια εναλλακτική ζωή"

Αρχείο Εκπομπών

Πατήστε ΕΔΩ!

Αρχείο