1. 25/11/2011 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της πρώτης ολομέλειας του Δημοβουλίου Πολιτών αφορούσε κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του Δημοβουλίου.
 2. 09/12/2011 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της 9ης Δεκεμβρίου 2011 αφορούσε οργανωτικά ζητήματα, θέματα κοινωνικού ελέγχου, όπως η απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ – χαράτσι, και θέματα νομοθετικών πρωτοβουλιών των πολιτών, όπως ο συμψηφισμός των γερμανικών αποζημιώσεων με το ελληνικό χρέος, η νομοθετική ακύρωση και αντικατάσταση της υποθήκευσης της πρώτης κατοικίας.
 3. 17/12/2011 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της 17ης Δεκεμβρίου 2011 αφορούσε τόσο οργανωτικά ζητήματα, όσο και ζητήματα νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως η νομοθετική ακύρωση και αντικατάσταση της υποθήκευσης της πρώτης κατοικίας.
 4. 22/12/2011 – Επετειακή εκδήλωση στο Σούνιο, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στα Λεγραινά. Η ημερήσια διάταξη της επετειακής εκδήλωσης του Δημοβουλίου Πολιτών αφορούσε σε ζητήματα κοινωνικού ελέγχου, όπως η κατάργηση του κώδικα αλιμεντάριους, αλλά και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών, όπως η συνολική αναθεώρηση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το να γίνει η ΕΡΤ ιδιοκτησία ενός εκάστου των Ελλήνων Πολιτών με έκδοση μετοχών που κατέχουν οι πολίτες.
 5. 27/01/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της πρώτης ολομέλειας για το 2012 αφορούσε στην χρήση του συστήματος «Περικλής» για τα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, στην ενίσχυση κοινωνική και ψυχολογική στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από την οικονομική κρίση, κ.α.
 6. 24/02/2013 – Ολομέλεια, γραφεία «Οικολόγων Ελλάδας». Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Φεβρουαρίου αφορούσε τον ακτιβισμό του εκπροσώπου του Δημοβουλιου Πολιτών, Γιώργου Κόκκα, κατά τη διάρκεια ψήφισης του δεύτερου Μνημονίου και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση και προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.
 7. 30/03/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Μαρτίου 2012 αφορούσε το σχέδιο Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών στη βάση ερωτηματολογίου.
 8. 26/04/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Απριλίου 2012 αφορούσε στη συνέχεια του σχεδίου Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών.
 9. 31/05/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Μαΐου 2012 αφορούσε την ενημέρωση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών και την πρόταση τριών νομοθετικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως το δικαίωμα των πολιτιστικών μνημείων στην αυτοτέλειά τους, η μη αναθεώρηση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού εξοφληθούν οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και η αποκατάσταση της πίστης στα κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ε.Ε.
 10. 11/06/2012 – Ημερίδα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών.
 11. 27/09/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου αφορούσε την συζήτηση για τα αποτελέσματα των τέταρτων Κλεισθενίων που πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας και την καταγραφή των γενικών αρχών των πρωτοβουλιών για τη ριζική συνταγματική αλλαγή.
 12. 26/10/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Οκτωβρίου αφορούσε την προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών Ευρωπαίων Πολιτών και τη διάδοσή τους στους ευρύτερους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς κύκλους.
 13. 11/11/2012 – Επέτειος ενός χρόνου λειτουργίας του Δημοβουλίου Πολιτών, εκδήλωση στην Πνύκα.
 14. 29/11/2012 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε τον προγραμματισμό για το έτος 2013 και την οργάνωση της Συντακτικής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2013.
 15. 27/12/2012 -Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη αφορούσε το νομικό ακτιβισμό του Δημοβουλίου Πολιτών όπως εκφράστηκε πρώτα από την έφεση κατά του ΕΕΤΗΔΕ-χαράτσι της ΔΕΗ.
 16. 31/01/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Ιανουαρίου αφορούσε την προετοιμασία για την διημερίδα, Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας με τον διαχωρισμό των επιστημονικών επιτροπών και των πέντε θεματικών πάνω στις οποίες βασίζεται το νέο Σύνταγμα Πολιτών.
 17. 28/02/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Φεβρουαρίου αφορούσε την κάλυψη των οργανωτικών ζητημάτων της διημερίδας και την εξέλιξη των εργασιών της επιστημονικής επιτροπής για τις γενικές αρχές του Νέου Συντάγματος.
 18. 23-24/03/2013 – Διαρκής Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παπάγου. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και έπειτα από τις εξαιρετικές τοποθετήσεις των ομιλητών, ακολούθησε ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε πέντε ομάδες εργασίας που καταπιάνονταν με τα ζητήματα κοινωνικού ελέγχου, παιδείας-αλληλεγγύης-πρόνοιας,γενικών αρχών, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας και περιφερειακής οικολογικής ανάπτυξης.
 19. 28/03/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε τον απολογισμό της διημερίδας και την συνέχεια των εργασιών των ομάδων εργασίας.
 20. 25/04/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων εργασίας όπως προέκυψαν από την «Διαρκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας» και την παρουσίαση ομάδας Μάραθων 2013 και παράδοση της σκυτάλης στο Μάραθων 2013 για τον συντονισμό της Διαρκούς Συνέλευσης για το Μέλλον της Ελλάδας για το μήνα Μάιο. Σύνταξη μήνυσης κατά τις ΤΡΟΙΚΑ ως βασικών ιθυνόντων για τις αυτοκτονίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και έπειτα.
 21. 16/05/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε τον σχεδιασμό και την οργάνωση Δημοψηφίσματος για απαγόρευση της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας ,κράτησης και φυλάκισης για χρέη προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους ιδιώτες.
 22. 01/06/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παπάγου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε την ολοκλήρωση του κειμένου του Δημοψηφίσματος για την άρση των κατασχέσεων στην πρώτη κατοικία και στα μέσα βιοπορισμού για χρέη προς το δημόσιο και τους ιδιώτες και την έναρξη της ψηφοφορίας.
 23. 15 και 22/09/2013 – Συμμετοχή Δημοβουλίου Πολιτών στα Κλεισθένεια και ενεργή παρέμβασή του στο θέμα των πέμπτων Κλεισθενίων για τις πρακτικές μορφές άμεσης δημοκρατίας και πρόταση από Δημοβουλευτή για την δημιουργία Σώματος Ενεργών Δημοτών σε κάθε Δήμο με αφορμή τις δημοτικές εκλογές.
 24. 26/09/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου 2013 αφορούσε την ενημέρωση για τον νομικό ακτιβισμό για μια αυτοδιαχειριζόμενη δημόσια τηλεόραση των Ελλήνων Πολιτών.
 25. 12-14/10/2013 – Εκδηλώσεις Δημοβουλίου Πολιτών στη Θεσσαλονίκη με θέμα πρακτικές μορφές άμεσης δημοκρατίας.
 26. 31/10/2013 – Ολομέλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Δημοβουλίου αφορούσε την παρουσίαση της πλατφόρμας Οργάνωση 2.0, την παρουσίαση της κίνησης Αγροζεύξη και την ενημέρωση για το πολιτικό σύστημα της Ελβετίας και τον τρόπο διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων.
 27. 11/11/2013 – Επετειακή εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας του Δημοβουλίου.
 28. 16/11/2013 – Πρώτη συνάντηση Σχολείου Δημοκρατίας που άνοιξε τον θεματικό κύκλο της «Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας».
 29. 30/11/2013 – Δεύτερη Συνάντηση Σχολείου Δημοκρατίας στη συνέχεια της θεματικής για την Άμεση Περιφερειακή Δημοκρατία.
 30. 30/11/2013 – Αίθουσα Ορφέας. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αφορούσε την ολοκλήρωση  του Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών και τη συνέχεια των θεματικών του Σχολείου Δημοκρατίας.
 31. 14/12/2013 – Τρίτη συνάντηση Σχολείου Δημοκρατίας.
 32. 22/12/2013 – Επετειακή εκδήλωση Δημοβουλίου Πολιτών, Συνέλευση για το μέλλον της Ελλάδας, το Δημοβούλιο Πολιτών συν-εγείρει την ελληνική κοινωνία». Από την εκδήλωση προέκυψε ως κύριο ψήφισμα η πρόταση για δήλωση διαμαρτυρίας και απαίτηση να παραμείνει ο επιτάφιος του Περικλή στο προοίμιο του Ευρωσυντάγματος, ως το πρότυπο δημοκρατικού δοκιμίου που γράφτηκε ποτέ στην ιστορία του κόσμου
Οι Εκπομπές μας ΕΡΤOPEN

"Εθνοσυνέλευση Τώρα"

"Για μια εναλλακτική ζωή"

Αρχείο Εκπομπών

Πατήστε ΕΔΩ!

Επειδή η φυσική παρουσία όλων μας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στις κοινές μας προσπάθειες, σας περιμένουμε στα Γραφεία μας:
Ιπποκράτους 42, Αθήνα,
Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-21:00
 
Επικοινωνείτε μαζί μας
στα τηλέφωνα:
2103632000, 6944545888 & Μιχάλης Οκταποδάς, 6974058158
και στην Ηλ. Δ/νση:
dimovoulio@dimovoulio.gr
Αρχείο